Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2013

CD niệm Phật Tứ giai và Ngũ giai - Phương Pháp Thiền Tịnh Song Tu

CD niệm Phật Tứ giai và Ngũ giai 
http://khicongtinhdo.blogspot.ca/p/blog-page.html
Link CD https://docs.google.com/file/d/0BzTtsb_fw3P0RHV5LWF0a01yMEk/edit?usp=sharing

Video Niệm Phật
http://www.youtube.com/watch?v=2nKq5ubbPN8
http://www.youtube.com/watch?v=xo-vZ9WTQ50

Video Niệm Phật Địa Chung tứ giai từ chậm đến nhanh ( Thầy Thích Giác Nhàn)
http://www.youtube.com/watch?v=I-FyZD1u3fw

Công dụng của CD niệm Phật này để niệm theo giúp hành giả giữ được nhất tâm bất loạn, để luyện hơi thở đều, để tập thở thiền quán tức theo dõi hơi thở bụng, đểtheo dõi hơi thở ra vào trên huyệt Thiên Môn ở đỉnh đầu (Luân Xa 7), để tập SổTức khi cuốn luỡi ngậm miệng, để tập cho bệnh nhân bị tai biến mạch máu não tập nói, tập đi từ chậm đến nhanh, và cho những bệnh nhân bệnh mất trí nhớ, kém tập trung, tập thở bụng trước khi đi ngủ để có giấc ngủ ngon...