Thứ Bảy, 26 tháng 1, 2013

Chuyện cổ Phật Giáo : 7 giấc mơ của Ngài A Nan

Ngài A Nan, đệ nhất đại đệ tử của Phật Thích Ca Mâu Ni trong 27 năm, khi còn trú tại thành Xá Vệ, ở phía Bắc Ấn Độ, Ngài đã có 7 giấc mơ kỳ lạ: 

1. Mộng thấy lửa cháy đùng đùng trên mặt nước, những cột lửa nghi ngút tận trời cao.
2. Mộng thấy mặt trời biến mất, để lại thế giới Ta Bà chìm trong bóng tối. Thậm chí không có một vì sao trên bầu trời.

Khí Công Tịnh Độ 06-Jan-13

Cách tìm bệnh và điều chỉnh Khí Huyết hư thực hàn nhiệt theo kết qủa số đo áp huyết

https://www.youtube.com/watch?v=Bpkg8RM_Gvo


Bài đọc thêm:

Đo Áp Huyết Sẽ Biết Được Cách Chữa Đúng Vào Những Bệnh Thuộc Khí-Huyết Hư-Thực, Hàn-Nhiệt

Khí Công Tịnh Độ 23-Dec-12

Cách chữa mắt do độ đường trên mắt không đúng tiêu chuẩn. Chữa tê liệt do áp huyết thấp.Cách Kéo Ép Gối chữa bách bệnh, đau lưng gối, Thần kinh tọa.  Tập 3 bài mới Khí Công Tịnh Độ.

https://www.youtube.com/watch?v=NCyXtUJRn8k

Khí Công Tịnh Độ 22-Dec-12

Các cách thổi làm thay đổi áp huyết, cách lạy sám hối theo khí công để chữa bệnh. Cách nhịn ăn chữa bệnh.

https://www.youtube.com/watch?v=9nBae9m1NWU

 

Khí Công Tịnh Độ 16-Dec-12

Nạp Phật Quang và truyền năng lượng

https://www.youtube.com/watch?v=k-eszbGhcQc

Khí Công Tịnh Độ 15-Dec-12

Niệm Phật tự chữa bệnh, thân-tâm-nghiệp bệnh do sở tri kiến chấp

https://www.youtube.com/watch?v=QhQk99P3QdU

Khí Công Tịnh Độ 14-Dec-12

Ý Nghĩa Áp Huyết theo Tinh-Khí-Thần,Niệm Phật luyện thở

https://www.youtube.com/watch?v=P1uCm1NV_l4