Thứ Năm, 16 tháng 5, 2013

Lễ Phật Trì Danh và Ngồi thiền Phản Văn Trì Danh.

Có công năng chữa thân bệnh, tâm bệnh và nghiệp bệnh, nếu tập đều đặn mỗi ngày 3-4 thời khóa, mỗi khóa có 4 giai đoạn : giai đoạn 1 Lể Phật 15 phút, giai đoạn 2 Ngồi Thiền 15 phút nhịp chậm. Giai đoạn 3 Lễ Phật 15 phút, giai đoạn 4 Ngồi Thiền 15 phút giai đoạn nhanh.

Thứ Ba, 14 tháng 5, 2013

Công dụng của cúi lạy để chữa bệnh theo y học

Giúp cho những phật tử tu pháp môn tịnh độ vừa được thực hành Lễ Phật Trì Danh, Phản Văn Trì Danh, vừa được chữa bệnh cao máu, cao đường, cao mỡ, đau nhức, mất ngủ, tiêu hóa kém, ăn không tiêu, kém trí nhớ, tiểu đêm, đau lưng, gối, chân và những bịnh nan y thuộc lục phủ ngũ tạng.

Giúp cho những người không phải là phật tử, như những tín hữu công giáo, tin lành, hồi giáo, người ngoại quốc có thể áp dụng phương pháp cúi lạy chữa bệnh theo điệu nhạc A Di Đả Phật đổi thành 4 chữ của 1 vị thánh A-Lê-Lui-A, hay 4 chữ theo danh tự quốc tế A-Mi-TA-Bha.

Huệ Tâm Hải

Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2013

3 Tư Thế Lạy Khí Công Tịnh Độ Chữa Bệnh


CÔNG HIỆU CỦA LẠY PHẬT TRÌ DANH CỦA MÔN KHÍ CÔNG TỊNH ĐÔ

Môn lễ lạy nhiều vị Phật xưa nay các chùa đều hành trì chúng ta vẫn cung kính tán dương tùy hỷ, nhưng con đường mình đi là lạy 1 vị Phật, có nhiều người bán tín bán nghi, lạy 1 Phật không đủ, phải lạy nhiều Phật, lúc lâm chung không ông Phật này cứu thì ông Phật kia rước.