Thứ Ba, 14 tháng 5, 2013

Công dụng của cúi lạy để chữa bệnh theo y học

Giúp cho những phật tử tu pháp môn tịnh độ vừa được thực hành Lễ Phật Trì Danh, Phản Văn Trì Danh, vừa được chữa bệnh cao máu, cao đường, cao mỡ, đau nhức, mất ngủ, tiêu hóa kém, ăn không tiêu, kém trí nhớ, tiểu đêm, đau lưng, gối, chân và những bịnh nan y thuộc lục phủ ngũ tạng.

Giúp cho những người không phải là phật tử, như những tín hữu công giáo, tin lành, hồi giáo, người ngoại quốc có thể áp dụng phương pháp cúi lạy chữa bệnh theo điệu nhạc A Di Đả Phật đổi thành 4 chữ của 1 vị thánh A-Lê-Lui-A, hay 4 chữ theo danh tự quốc tế A-Mi-TA-Bha.

Huệ Tâm Hải